Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

Realizacje

Ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowia świerka kłującego

Po wykonaniu inwestycji-budowy chodnika, która znacznie zredukowała system korzeniowy drzewa, niezbędna była ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowia świerka i ocena zagrożenia wywrotem. (więcej…)

Inwentaryzacja szaty roślinnej pod linią energetyczną

Celem zachowania bezpieczeństwa w obrębie napowietrznej elektroenergetycznej linii wysokiego napięcia, należy zapewnić odpowiednie odległości koron drzew od przewodów. (więcej…)

Ocena stanu sanitarnego drzew na terenie prywatnej nieruchomości

Ocena stanu sanitarnego drzew na terenie prywatnej nieruchomości mająca na celu sprawdzenie czy drzewa nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników.