Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

Realizacje

Inwentaryzacja zieleni, ul. Mieszczańska we Wrocławiu

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna na terenie Kępy Mieszczańskiej we Wrocławiu.

Inwentaryzacja dendrologiczna, Wrocław, ul. Dyrekcyjna

Inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu (na terenie dawnej Kliniki Ginekologii Położnictwa i Neonatologii). Opracowanie wykonano na potrzeby inwestycji: „Budowa Centrum opieki nad osobami starszymi -Nursing Home”