Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

Ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowia świerka kłującego

Po wykonaniu inwestycji-budowy chodnika, która znacznie zredukowała system korzeniowy drzewa, niezbędna była ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowia świerka i ocena zagrożenia wywrotem. Często roboty ziemne w obrębie bryły korzeniowej drzewa są dla niego bardzo krzywdzące i niosą za sobą poważne konsekwencje. W takich sytuacjach zawsze należy sprawdzić stan zdrowotny drzewa, jego statykę oraz zagrożenie jakie może stwarzać dla otoczenia. Ekspertyzy dendrologiczne wykonujemy przy użyciu różnych metod oceny, dostosowując je do indywidualnego przypadku. Posługujemy się m.in. metodą wizualną VTA, sondą korzeniową, młotkiem diagnostycznym, arbotomem czy rezystografem zależnie od potrzeb. Lokalizacja badanego drzewa: Wrocław ul. Maleczyńskich