Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

Inwentaryzacja szaty roślinnej pod linią energetyczną

Celem zachowania bezpieczeństwa w obrębie napowietrznej elektroenergetycznej linii wysokiego napięcia, należy zapewnić odpowiednie odległości koron drzew od przewodów. Drzewom redukuje się korony lub wycina się je całkowicie jeśli są zbyt blisko lub nie ma szans na ich prawidłowy rozwój z powodu kolizji. Należy pamiętać, że przewód linii wysokiego napięcia w zbliżeniu do korony drzewa stwarza ryzyko pożaru! Dodatkowo latem przewody obniżają się nawet do 1m. Przedmiotowa inwentaryzacja szaty roślinnej pod linią wysokiego napięcia została wykonana we Wrocławiu na wniosek właściciela terenu, którego obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom.