Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

Realizacje

5 letni przegląd drzewostanu na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 we Wrocławiu

W maju 2019 po pięciu latach od ostatniej wizyty wykonano przegląd drzewostanu na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 we Wrocławiu. Drzewa ponownie skontrolowane, dziękujemy za wieloletnie zaufanie do naszej firmy:)

Ekspertyza dendrologiczna w Gminie Wielka Wieś k. Krakowa

W maju 2019 na zlecenie Gminy Wielka Wieś została wykonana ekspertyza dendrologiczna drzewa z gatunku dąb szypułkowy. Dokonano oceny stanu zdrowotnego, oceny wykonanych w koronie cięć oraz możliwości uznania go za Pomnik Przyrody.

Nadzór dendrologiczny nad nasadzeniami drzew i krzewów

Jesienią 2018r przeprowadziliśmy nadzór dendrologiczny, inwestorski na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich, nad wykonaniem nasadzeń drzew, krzewów i założeniem trawników przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu. Przedmiotem nadzoru była zgodność prac z projektem zieleni, kwalifikacja dostarczonego materiału szkółkarskiego, kontrola przygotowanie terenu, wykonania nasadzeń, podlewania.