Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

Realizacje

Przegląd drzewostanu przy Technikum nr 15 we Wrocławiu

Przegląd drzewostanu szkoły i przedszkola zobowiązane są wykonywać co 5 lat. Podczas takiego przeglądu oceniany jest stan zdrowia drzew, zasób zieleni na danym terenie oraz wskazywane są niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. (więcej…)

Ekspertyza dendrologiczna drzewa z gatunku bożodrzew gruczołkowaty

Ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowia drzewa z gatunku bożodrzew gruczołkowaty we Wrocławiu przy Placu Katedralnym na terenie inwestycji. Ekspertyza zrealizowana we współpracy z firmą Evergreen.

Inwentaryzacja dendrologiczna, Wrocław

Inwentaryzacja dendrologiczna we wnętrzu międzyblokowym dla Spółdzielni Mieszkaniowej Złota Kielnia z Wrocławia. Zinwentaryzowano drzewa i krzewy przy istniejącym placu zabaw.