Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

Przegląd drzewostanu przy Technikum nr 15 we Wrocławiu

Przegląd drzewostanu szkoły i przedszkola zobowiązane są wykonywać co 5 lat. Podczas takiego przeglądu oceniany jest stan zdrowia drzew, zasób zieleni na danym terenie oraz wskazywane są niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. Takie opracowanie można wykorzystać w przyszłości wnioskując o wycinkę drzewa, ponieważ zawiera ono mapę z lokalizacją drzew oraz opis parametrów istniejącej szaty roślinnej.