Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

REWITALIZACJA HISTORYCZNYCH UKŁADÓW ZIELENI

  • rewitalizacja historycznych układów zieleni tj. parków, ogrodów przypałacowych i przydworkowych
  • inwentaryzacje dendrologiczne i gospodarka drzewostanem dla dawnych założeń zabytkowych
  • odtwarzanie historycznych układów kompozycyjnych
  • zieleń na terenach objętych ochroną konserwatorską