Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

Projekt zieleni dla budynku biurowego z certyfikatem LEED

Projekt zieleni dla budynku biurowego z certyfikatem LEED wykonano w 2017 roku. Zachowano zgodność z wytycznymi dla tego typu projektów objętych certyfikacją. W projektowaniu zieleni wokół obiektów certyfikowanych LEED należało zastosować rozwiązania naturalne i ekologiczne. Ważny jest m.in. wybór rodzimych gatunków roślin o naturalnych pokrojach, bez odmian, bez wprowadzania gatunków obcych. Stosuje się gatunki odporne i niewymagające dużych nakładów pracy przy pielęgnacji. Zieleń musi być szczegółowo dopracowana aby osiągnąć jak najwięcej punktów do certyfikatu. Lokalizacja: Wrocław ul. Robotnicza 11.