Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

Operat dendrologiczny z analizą uniknięcia kolizji (…)

„Operat dendrologiczny z analizą uniknięcia kolizji projektowanej sieci kablowej z istniejącym drzewostanem w pasach drogowych ul.Nowodworskiej, Zemskiej i Chociebuskiej we Wrocławiu” to dokumentacja wykonana zgodnie z treścią Zarządzenia nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11.08.2016. Zarządzenie dotyczy wszystkich dokumentacji dendrologicznych, zarówno inwentaryzacyjnych jak i projektowych, wykonywanych dla inwestycji na gruncie Gminy Wrocław. Zarządzenie określa wymagane składowe dokumentacji dendrologicznej i wytyczne do przekazania plików z danymi do SIP. Opracowanie ma na celu wskazanie możliwości ochrony drzew i uniknięcia kolizji z inwestycją.