Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

Operat dendrologiczny z analizą uniknięcia kolizji (…)

„Operat dendrologiczny z analizą uniknięcia kolizji projektowanej sieci kablowej z istniejącym drzewostanem w pasach drogowych ul.Nowodworskiej, Zemskiej i Chociebuskiej we Wrocławiu” to dokumentacja wykonana zgodnie z treścią Zarządzenia nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11.08.2016. Zarządzenie dotyczy wszystkich dokumentacji dendrologicznych, wykonywanych dla inwestycji na gruncie Gminy Wrocław. Zarządzenie określa wymagane składowe dokumentacji dendrologicznej. Określa również wytyczne do przekazania plików z danymi do SIP . Skrót SIP oznacza System Informacji Przestrzennej. 

Opracowanie ma na celu wskazanie możliwości ochrony drzew i uniknięcia kolizji z inwestycją. Operat dendrologiczny wskazuje również na formę zabezpieczenia zieleni przeznaczonej do zachowania. Jest to m.in.: wyznaczenie stref ochrony drzew SOD , wygrodzenie drzew trwałym ogrodzeniem i wskazanie miejsc do składowania materiałów budowlanych i ziemi z wykopu. Stosuje się również inne formy ochrony drzew zależnie od występujących kolizji. Mogą to być: użycie technologii AirSpade, drogi tymczasowe, maty ochraniające korzenie, kotwienie punktowe, prace ręczne w strefach SOD, przewierty i przeciski (czyli metody bezrozkopowe) i inne. Określa się również w jaki sposób należy odtworzyć zieleń w przypadku jej zniszczenia. Jak wykonać trawniki. Jak postąpić w przypadku uzupełnienia krzewów czy zniszczenia drzew. 

Operat może wykonać tylko osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Kwalifikacje określa treść Zarządzenia. Zarządzenie zostało zaktualizowane 28 czerwca 2019 r.