Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

Nadzór dendrologiczny nad nasadzeniami drzew i krzewów

Jesienią 2018r przeprowadziliśmy nadzór dendrologiczny, inwestorski na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich, nad wykonaniem nasadzeń drzew, krzewów i założeniem trawników przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu. Przedmiotem nadzoru była zgodność prac z projektem zieleni, kwalifikacja dostarczonego materiału szkółkarskiego, kontrola przygotowanie terenu, wykonania nasadzeń, podlewania.