Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

Inwentaryzacja zieleni przy Zamku Piastowskim w Legnicy

Na terenie wzgórza Zamkowego zidentyfikowano wiele cennych przyrodniczo okazów, pomników przyrody oraz rzadkich gatunków np. sofora japońska czy skrzydłorzech kaukaski. Teren wpisany jest do rejestru zabytków.