Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

Inwentaryzacja dendrologiczna, Wrocław, ul. Dyrekcyjna

Inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu (na terenie dawnej Kliniki Ginekologii Położnictwa i Neonatologii). Opracowanie wykonano na potrzeby inwestycji: „Budowa Centrum opieki nad osobami starszymi -Nursing Home”