Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

Inwentaryzacja dendrologiczna w pasie drogowym ul.Klecińskiej we Wrocławiu

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz zalecenia pielęgnacyjne dla zieleni w związku z przywróceniem stanu szaty roślinnej sprzed inwestycji.