Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

5 letni przegląd drzewostanu na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 we Wrocławiu

W maju 2019 po pięciu latach od ostatniej wizyty wykonano przegląd drzewostanu na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 we Wrocławiu. Drzewa ponownie skontrolowane, dziękujemy za wieloletnie zaufanie do naszej firmy:)