Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

REWITALIZACJA DAWNYCH ZAŁOŻEŃ ZABYTKOWYCH

  • rewitalizacja parków, ogrodów przypałacowych i przydworkowych
  • inwentaryzacje dendrologiczne i gospodarka drzewostanem dla dawnych założeń zabytkowych
  • odtwarzanie historycznych układów kompozycyjnych
  • zieleń na terenach objętych ochroną konserwatorską