Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

PROJEKTY WYKONAWCZE ZIELENI

  • koncepcje szaty roślinnej
  • projekty wykonawcze zieleni

– zieleń osiedlowa

– zieleń przyuliczna

– parki, skwery,

– zieleń na terenach szkół i przedszkoli

– zieleń ośrodków zdrowia

– zieleń wokół biurowców – również certyfikowanych LEED

– zieleń prywatna

– zieleń o specjalnym charakterze: terapeutycznym, izolacyjnym, edukacyjnym).

  • projekty rewitalizacji parków i dawnych założeń zabytkowych
  • projekty nasadzeń zastępczych (w zamian za zawieszenie opłat za wycinkę)

 

PROJEKTY WYKONAWCZE ZIELENI WROCŁAW KRAKÓW