Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

NADZÓR DENDROLOGICZNY, EKSPERTYZY I INNE

nadzory inwestorskie (nadzór dendrologiczny) w zakresie zieleni

kontrola nad prawidłowym przebiegiem inwestycji pod względem: ochrony zieleni podczas realizacji inwestycji, zabezpieczenia drzew na placu budowy, oceny jakości materiału roślinnego i poprawności wykonywanych nasadzeń.

gospodarka drzewostanem

klasyfikacja zinwentaryzowanej roślinności do pozostawienia, pielęgnacji lub usunięcia z podaniem właściwych dla przypadku, uzasadnionych powodów np. kolizja z planowaną inwestycją czy zły/dobry stan zdrowotny.

ekspertyzy dendrologiczne

dokumentacja zawierająca szczegółowe opisy i analizy stanu zdrowotnego drzewa, często powstała z wykorzystaniem dodatkowego sprzętu np. rezystografu czy arbotomu. Szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy ocena wizualna drzewa nie jest jednoznaczna i pozostawia wątpliwość co do jego kondycji zdrowotnej i potencjalnego zagrożenia dla otoczenia.

przegląd drzewostanu dla Szkół, Przedszkoli i innych placówek dydaktycznych

dokumentacja wykonywana co 5 lat, zawiera opis występującego na danym terenie drzewostanu wraz z oceną stanu zdrowotnego.

przygotowywanie wniosków

oferujemy opiekę merytoryczną w zakresie sporządzania wniosków o:

  • uzgodnienie inwestycji w zakresie ochrony zieleni.
  • pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów (bez opłat, za opłatą, w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych)
  • przesadzenie drzew lub krzewów

preliminarz opłat za wycinkę

dla Inwestorów wyliczanie wysokości opłat administracyjnych za planowane usunięcie drzew i krzewów z terenu inwestycji z uwzględnieniem aktualnych stawek z Obwieszczenia Ministra Ochrony Środowiska

konsultacje specjalistyczne

w zakresie dendrologii

EKSPERTYZY DENDROLOGICZNE WROCŁAW