Inwentaryzacja dendrologiczna

Co to?

Inwentaryzacja dendrologiczna (pot. inwentaryzacja zieleni) to dokument wykonywany przez specjalistę (architekta krajobrazu, dendrologa), który zawiera spis szaty roślinnej na danym terenie wraz z podaniem jej parametrów i naniesieniem roślin na mapę.

Po co?

Wykonuje się ją m.in. na potrzeby:

-uzyskania pozwolenia na budowę

-uzyskania zgody na wycinkę drzew lub krzewów

-uzyskania uzgodnienia inwestycji w zakresie zieleni

-oceny stanu zdrowotnego drzew

-analiz opłacalności projektu inwestycyjnego

-szacowania kosztów inwestycji (robót budowlanych)

-wykonania projektu gospodarki drzewostanem

-wykonania projektu szaty roślinnej

-wykonania PZT – projektu zagospodarowania terenu

-wykonania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych

-wykonania rewitalizacji terenu np. dla dawnego parku zabytkowego

-rozpoznania jednostek w wieku do 10 lat-na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie

Jak?

Inwentaryzację zieleni zwaną często operatem dendrologicznym wykonuje się w oparciu o mapę zasadniczą pozyskaną z biura mapy zasadniczej lub dostarczoną przez inwestora mapę do celów projektowych (wykonaną na zamówienie u geodety). Ta druga niezbędna jest przy projektach np. przy tworzeniu PZT,

Inwentaryzacja dendrologiczna powinna opisywać stan istniejący szaty roślinnej i podawać jej podstawowe parametry m.in. nazwę gatunkową, obwód pnia itp. Niektóre informacje wo roślinach są ważne podczas planowania i prowadzenia inwestycji (np. rozpiętość korony drzewa pozwala ocenić zasięg systemu korzeniowego oraz ewentualne kolizje korony np. z nowo projektowanym budynkiem.

operat dendrologicznyKiedy?

Inwentaryzacje dendrologiczne wykonuje się przez cały rok, stan bezlistny dla specjalisty nie jest przeszkodą do rozpoznania gatunku. Jedynie w przypadku wykonywania inwentaryzacji ściśle na potrzeby oceny stanu zdrowotnego drzew zaleca się przeprowadzanie jej w stanie ulistnionym, ponieważ wtedy najbardziej dokładnie da się ocenić żywotność korony drzewa i ilość posuszu.

Za ile?

Koszt inwentaryzacji zależny jest od powierzchni terenu, ilości drzew i krzewów, stopnia pokrycia roślinnością, dostępności terenu, jego ukształtowania i lokalizacji. Zwykle wyceny dokonywane są przez firmy indywidualnie dla każdego przypadku.

Jak długo?

Termin wykonania inwentaryzacji firmy określają indywidualnie dla każdego tematu, zwykle to czas kilku tygodni. W przypadku dużej ilości drzew termin ten będzie odpowiednio dłuższy.

Wykonawca musi mieć czas na pozyskanie mapy z urzędu, wizytę/wizyty w terenie (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), przerysowanie mapy, wykonanie części opisowej, przygotowanie wydruków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *