Zmiany w Ustawie o Ochronie Przyrody – czerwiec 2017

17 czerwca 2017r nastąpiły kolejne (drugie w tym roku) zmiany w Ustawie o Ochronie Przyrody. Mowa oczywiście o Rozdziale 4, dotyczącym Ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Najważniejszą zmianą dla inwestorów jest wprowadzenie nowych przedziałów obwodów pni drzew na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie a dla osób prywatnych ograniczenie możliwości wycinki wszystkich drzew na własnej posesji.

ZMIANY CZERWIEC 2017:

– wrócił zapis w art. 83a. ust 2a „ Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

– zmieniono graniczne obwody drzew na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie

było: <100cm i <50cm zależnie od gatunku.

jest: mierzone na wysokości 5cm :

<80cm dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego

<65cm dla kasztanowca, robinii akacjowej, platanu klonolistnego

<50cm dla pozostałych gatunków

W przypadku prowadzonej działalności gospodarczej, dla drzew powyżej tych obwodów należy uzyskać pozwolenie na ich wycinkę a w przypadku osób prywatnych należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Po dokonaniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w ciągu 21dni urzędnik dokonuje oględzin i spisuje protokół. Jeśli Organ nie wniesie sprzeciwu to w ciągu 14dni od oględzin można usunąć drzewo. Na usunięcie drzewa mamy 6 miesięcy od dnia oględzin w przeciwnym razie jesteśmy zobowiązani do ponownej procedury. Jeśli w ciągu 5 lat od oględzin właściciel wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę na nieruchomości gdzie rosło drzewo, zostanie nałożona „zaległa” opłata za usunięcie tego drzewa. Usunięcie drzew bez zgłoszenia czy zezwolenia skutkuje wysokimi karami.

-uchylono m.in. art 83f , ust 1a i 1b dotyczący sporządzania aktu prawa miejscowego przez radę gminy oraz inne mówiące o ustalaniu przez radę gminy opłat czy też wyjątków od obowiązywania ustawy.

Ponadto 17 lipca 2017 wejdą w życie nowe stawki opłat za wycinkę drzew i krzewów. Obecnie wynoszą 500zł za każdy centymetr obwodu pnia usuwanego drzewa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *