Zmiany w Ustawie o Ochronie Przyrody

Z dniem 28.08.2015 weszły w życie zmiany w Ustawie o Ochronie Przyrody. Oto najważniejsze dla Inwestorów zmiany przepisów (w zakresie ochrony zieleni – rozdział 4).

Ustawodawca zlikwidował możliwość wycięcia bez zezwolenia drzew w wieku do 10 lat. W zamian za to wprowadził możliwość usunięcia bez zezwolenia:

drzew których obwód na wys. 5cm nie przekracza:

  • 35cm – dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego
  • 25cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Bez zezwolenia możemy usunąć również drzewa i krzewy należące do gatunków obcych, np. bożodrzew gruczołkowaty, który do tej pory był drzewem znajdującym się w najdroższej grupie cenowej.

Korzystną dla inwestorów zmianą a raczej sprecyzowaniem wcześniejszego zapisu o MPZP jest możliwość usunięcia bez opłat (ale za zezwoleniem), krzewów w wieku do 25lat i drzew wycinanych ze względu na przywrócenie nieużytkowanych gruntów do użytkowania zgodnego z MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy z zachowaniem zasady, że obwód pnia drzewa na wys. 1,3m nie przekracza:

  • 75cm dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,robinii akacjowej, platanu klonolistnego
  • 50cm dla pozostałych gatunków

To kilka najważniejszych zmian, które mogą wpłynąć na przebieg inwestycji i koszty z nią związane, ponadto w przyszłym roku zostaną obniżone wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów o czym będziemy informować po oficjalnym przedstawieniu wysokości opłat w Obwieszczeniu Ministra Środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *